Chế Tạo Máy Theo Yêu Cầu

NHẬN CHẾ TẠO CÁC LOẠI MÁY THEO YÊU CẦU KHÁCH HÀNG:
– Máy Công Nghiệp Chế Biến Thực Phẩm
– Chế Biến Hải Sản
– Máy Phục Vụ Các Ngành Công Nghiệp Nhẹ v.v…
Tự động hóa để nâng cao chất lượng, hạ giá thành, giảm lao động đẩy nhanh tiến độ sản xuất.

*MÁY RỬA CÁ

*MÁY CHIA CÁ

*MÁY NHÚNG BỘT

*MÁY TRỘN GIA NHIỆT DẦU

*BĂNG CHUYỀN KHO LẠNH

*MÁY XÀO THỨC ĂN

*MÁY CHIÊN THỨC ĂN

*MÁY CHIÊN THỨC ĂN 01

*MÁY CHIÊN THỨC ĂN 02

*MÁY RỬA RAU

*MÁY KHUẤY

*MÁY TRỘN

*BĂNG TẢI

*BĂNG TẢI 01

*THÙNG ĐỰNG RÁC ĐẠP CHÂN